Loading…

"Hienoa, että kivijalkayritysten tarpeita huomioidaan. Verkostoituminen ja matalan kynnyksen kouluttautuminen on yrittäjille erittäin tärkeää."

Kivijalka Kuntoon!

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) 15.8.2016–31.12.2018 vetämän Kivijalka Kuntoon! -hankkeen päätavoiteena oli valmentaa sata kivijalkatoimijaa pääasiassa markkinoinnin ja myynnin -saroilla Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Myös kivijalkayrittäjyyden arvostuksen nosto ja sen merkityksen korostaminen alueiden elinvoiman kannalta oli tavoitteemme.

Miksi valmennushanke?
Globaali verkkokauppa ja ihmisten kulutus-  ja ajankäyttötottumusten muutokset aiheuttavat kivijalkayrittäjille suuria haasteita. Ketterimmät, osaavimmat, muutoskykyisimmät ja asiakkaiden tarpeiden tunnistavat säilyvät ja pärjäävät. Tähän edelleen jylläävään, kovaan haasteeseen pyrimme hankkeen kautta tuomaan apua. Tutustu siihen mitä teimme: kivijalkakuntoon.blogspot.fi
Hankkeen kivijalkayrittäjät

Hankekaupungeilla on paljon yhtäläisyyksiä kivijalkatoiminnan suhteen. Jokaisella paikkakunnalla on vahvat kauppiasverkostot ja aktiivista yhteistyötoimintaa  yrittäjä- ja kehittäjäjärjestöjen sekä kaupunkien elinkeinotoimien kesken. Hankeyritykset olivat kooltaan ja toimialoiltaan hyvin erilaisia. Suurin osa oli pieniä yhden tai kahden henkilön mikroyrityksiä. Yritysten heterogeenisuus toi tilaisuuksiin rikkautta – kaikki voivat oppia toisiltaan!

Vinkkejä kivijalkayrityksen digitaaliseen markkinointiin

lkka Kauppinen koulutti hankkeen Digijalka Kuntoon! –kokonaisuutta. Ilkka on monialayrittäjä ja superdigiosaaja.

Ilkka on tunnettu konsultoinneissaan käytännönläheisyydestään. Konsultoinneissa kehitetään organisaation internetmarkkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä tai brändäämistä.

Katso Ilkan vinkit kivijalkayrittäjälle digitaalisesta markkinoinnista.

www.ilkkakauppinen.com

Kolme vinkkiä kiviljalkamyymälän internetmarkkinointiin!

Kivijalkayrittäjä, perusta verkkokauppa!

Mukana olleiden kokemuksia hankkeesta

” Hankkeen myötä olemme perustaneet verkkokaupan (syksy 2017) ja aloittaneet alueella kotiinkuljetukset. Vauvaperheet ovat olleet meidän erityisenä kohderyhmänä. Facebookin otimme myös käyttöön hankkeen aikana (vuonna 2017).  Viimeisimpänä toimenpiteenä olemme käynnistäneet sähköpostimarkkinointia. Vielä on toiminnan kehittämistä suunnitelmallisuudessa sekä sääntöihin perehtymisessä.” Loimaan Hirvikosken II apteekki

Valmennuksista käytännön toimenpiteisiin!

” Tulevaisuuteen pohdittavaksi jäi mm. synergiaetujen löytyminen eri alojen välillä, opiskelijoiden mukaan ottaminen kehittämistoimintaan (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toinen aste), digitaalisuuden hyödyntäminen oman työn helpottamiseksi (kassajärjestelmät), popup-toiminta…” Pia Hirvonen, Kankaanpään Yrittäjät

Ideoita tulevaan!

”Jatkossa pitää vielä tehokkaammin hyödyntää digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia, kuten esim. Google-hakukonenäkyvyys. Somessa liikkuu paljon nuoria, joten erityisesti heihin pitäisi kiinnittää huomiota sekä pohtia palvelujen kehittämistä elämyksellisyyden kautta.” Kauneushoitola Sabrina, Loimaa

Lisää elämyksellisyyttä!

”Huittisissa hyvä malli on ollut Hullu Yö –tapahtuma, johon osallistuvat jotakuinkin kaikki kauppiaat ja näiden lisäksi myös muita palvelualan yrityksiä. Silloin kaikki tempaisevat samaan aikaan ja markkinoinnissa yhtenäinen ilme tehostaa viestin vaikutusta.” Elinvoimajohtaja Riikka Peippo ja markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Helena Kaitanen, Huittisten kaupunki

Yhteiset tapahtumat!

” Vertaistuki yrittäjien kesken sekä koko kaupungin sisällä on tärkeää. Yhteistyötä yli kaupunkirajojen toisi voimavaroja pienten keskusten kehittämiseen. Kivijalkan Kuntoon! -hankkeen pohjalta jatkon pohtiminen, esimerkiksi  digitaalisen jalanjäljen aiheen pohjalta.” Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, Loimaan kauppala 

 

Yhteistyötä yli kaupunkirajojen!

” Kokeile rohkeasti sosiaalisen median eri ratkaisuja. Myös uusia toimintoja ja palveluja, kuten tuotteiden kotiinkuljetusmahdollisuuksia voisi pohtia ja kehittää.”  Pia Hirvonen, Kankaanpään Yrittäjät

Uusien palvelujen kehittäminen oman liiketoiminnan puitteissa!

”Verkostoituminen on tärkeää.  Yhteistyöllä olemme isompi joukko, joka pystyy tekemään suurempia suunnitelmia.  Keskustelulla ja verkostoitumisella on myös psykologinen vaikutus:  saamme uusia ideoita, ajatelemme uudella tapaa. Ja mikä tärkeää huomaamme, ettemme ole yksin ongelmien kanssa.  Yhteisillä tempauksilla saamme asiakkaita, uusia ystäviä ja verkosto laajenee.” Kenkäkauppa Alina, Uusikaupunki

  

Verkostoidu!

”Hanke on hienosti yhdistänyt kaupungin, kivijalkayrittäjät sekä yrittäjäjärjestöt pohtimaan toiminnan kehittämistä. Osallistujat ovat olleet innokkaasti mukana. Edistymistä on näkynyt mm. rohkaistumisessa somessa ja digitaalisessa maailmassa.” Pia Hirvonen, Kankaanpään Yrittäjät

Pohditaan yhdessä!

”Erityisesti keskustan liikkeillä on tärkeä pysyä keskustassa. Keskusta on kaupungin sydän ja sydämessä sykkii kivijalkaliikkeet. Jokaisella liikkeellä pitäisi olla oma juttunsa – älä tee niin kuin joku muu tekee – tee niin erilaista, että asiakas tulee käymään ihan sen takia liikkeessäsi.” Kenkäkauppa Alina, Uusikaupunki

Ole rohkeasti erilainen!

”Yhteistyössä pohdittujen keinojen avulla voidaan luoda kuluttajia houkutteleva kokonaisuus. Kivijalkakaupoilla on mahdollisuudet personoitua ja luoda jotakin uniikkia, joka kiinnostaa tämän päivän asiakasta. Hyvä palvelu on avainasemassa!” Elinvoimajohtaja Riikka Peippo & markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Helena Kaitanen, Huittisten kaupunki

Avainasemassa hyvä palvelu!

”Valmennusten myötä, olemme ottaneet käyttöön palautejärjestelmän sekä tehostaneet sähköpostimarkkinointia. Olemme myös panostaneet enemmän somekanaviin – Facebookiin ja Instagramiin. Myös Google Adwords mainonta on aloitettu.” Kauneushoitola Sabrina, Loimaa

Tehoa sähköpostimarkkinointiin!

”Kiinnostavimpia valmennuksia olivat Pirjo Vuokon suunnitelmallisuus-luento, sähköpostimarkkinointi, verkkokauppa, myynti/asiakaspalvelu. Olemme olleet mukana myös Loimaan Kauppalan tapahtumissa .” Loimaan Hirvikosken II apteekki

Kiinnostavat valmennukset!

Käytännönläheisistä koulutuksista hyviä vinkkejä businekseen

Heikki Hakala toimii Huittisten Kiviniityllä asiakaspavelupäällikkönä. Hän osallistui Kivijalka Kuntoon! -hankkeen koulutuksista Sponsoroinnista kumppanuuteen -iltaan Kankaanpäässä, verkkokauppa sekä Facebook- ja sähköpostimainonta -valmennuksiin.

– Ensimmäinen asia mikä tulee mieleen on pieni ihmetys. Omalla paikkakunnalla on ollut veloituksetta aivan mahtavia ja käytännönläheisiä valmennuksia.  Olen ollut tyytyväinen sisältöihin sekä kouluttajiin ja mikä positiivista, kaikki halukkaat ovat päässeet aina mukaan. Mielestäni kivijalkayritykset ovatkin lähteneet hyvin mukaan ja monelle muullekin alueen yrittäjälle olisi varmasti tehnyt hyvää käydä kuuntelemassa edes jokin osa-alue. Jokaisesta koulutuksesta on jäänyt jotain mieleen ja päivittäiseen käyttöön on myös toimenpiteitä tullut jo otettua. Muistiinpanot huutavat huomiota pöydän kulmalla!

Muille kivijalkayrittäjille Heikki vinkkaa, että ehdottomasti kannattaa osallistua koulutuksiin, joita kivijalkayrittäjille alueellisesti tarjotaan.

– Vaikka aiheen ei välttämättä uskoisi koskevan itseään tai luulee asioiden olevan omalta osaltaan kunnossa, niin aina tulee opittua uutta. Vanhat kaavat kangistaa ja helposti uskoo tuntevansa omat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kun itseään herättelee katsomaan asioita uudelta kantilta, löytyy paljon pieniä asioita joita muuttamalla voi omaa palveluaan parantaa aivan toisiin mittakaavoihin. Kaikki muutokset eivät maksa maltaita, suurin osa ei maksa mitään. Kysymys on enemmänkin siitä kenen kannalta asioita ajattelee, itsensä vai asiakkaan.

Heikki Hakala viimeistelee parhaillaan Kiviniityn verkkokauppapalvelua.

Opiskelijat mukana hankkeen toteutuksessa

Toukokuussa 2018 yksitoista Satakunnan ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijaa suoritti projektityönä haamuasiointia (mystery shopping) Kivijalka Kuntoon! -paikkakunnilla.

Haamuasiointia kivijalkayrityksissä

Asiakaspalvelun lisäksi opiskelijoiden havainnoinnin kohteina olivat myös näyteikkunat, myymälän visuaalinen ilme sekä tuote-/palveluvalikoima. Mystery shoppaajien tarkoitus ei ollut poimia virheitä yritysten toiminnasta, vaan koota tietoa asiakaspalvelun ja toiminnan laadusta.

Asiakaspalvelukokemus koettiin miellyttävänä ja asiantuntevana. Myyjät kuuntelivat, mitä asiakas halusi sekä esittelivät tuotteitaan asiantuntevasti. Oheisviestintä koettiin myös tärkeäksi, usein jopa tärkeämmäksi kuin sanallinen viestintä. Asiakkaan huomioiminen vaikuttaa palvelukokemukseen, vaikka varsinaista palvelua ei tapahtuisikaan.

Opiskelijoiden kokemukset

”Projekti oli erinomainen mahdollisuus tutustua haamuasiointiin tutkimusmenetelmänä, sillä itse asioinnin lisäksi saimme mahdollisuuden myös tutkimuslomakkeen suunnitteluun. Näin muodostui kokonaisvaltainen näkemys tutkimuksen eri vaiheista ja hyödyistä asiakasyrityksille, sekä myös yritysten palvelun laadusta ja vetovoimaisuudesta.”

” Toivottavasti havainnoimani tulokset antavat yrityksille mahdollisuuden parantaa toimintaa, jos on parannettavaa, sekä huomioida poikkeavia asioita.”

”Tehtävä oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Se antoi mahdollisuuden tutustua aikaisemmin tuntemattomiin liikkeisiin ja myös syvällisemmin asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun laatuun.”

”Kotisivut kuntoon ja visuaalisuutta lisää peliin!”

Lue koko juttu Mystery Shoppingista Kivijalka Kuntoon! -blogista!

Kivijalkaa tutkittuna

Ylemmän AMK-tutkinnon (Johtaminen ja palveluliiketoiminta) opiskelija, Kankaanpään elinkeinotoimessa työskentelevä Mari Raukola tutki opinnäytetyönään hankepaikkakuntien kivijalkayritysten ns. digipresenssiä eli miten yritykset toimivat mm. kotisivujensa, hakukonenäkyvyyden, somemarkkinoinnin yms. suhteen. Tulosten toivotaan edesauttavan yrittäjiä oman toimintansa kehittämisessä edelleenkin ja toiveena on, että alueille saataisiin yritysryhmähankkeita yrittäjien arjen ja taloudellisten panosten helpottamiseksi.

Lue lisää digipresenssitutkimuksesta Kivijalka kuntoon! -blogista. Blogista löydät myös videot tutkimustuloksista.

Klikkaamalla kuvaa pääset suoraan tutkimustuloksiin (pdf).

 

Projektipäällikön terveiset

Kaikkien tuntemista kivijalkakaupan haasteista ja ongelmista huolimatta, nykytutkimukset kertovat, että millenniaalit ja myös 2000-luvun alussa syntyneet eivät ole kivijalkaa hylkäämässä. Tutkimusten mukaan kivijalalla tulee olemaan jopa lisääntyvässä määrin roolia heidän ostokäyttäytymisessään. Menestyksen avaimet ovat uuden teknologian hyödyntämisessä ja persoonallisemman kokemuksen tarjoamisessa asiakkaalle. Kehityksessä on pysyttävä mukana. Markkinointia on tehtävä luovasti, kohderyhmä entistä tarkemmin tuntien. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat myös keskiössä.

Enää ei voi pelkästään odottaa, että asiakas ”putkahtaa” liikkeeseen, vaan eri kanavia käyttäen tuottaa kuluttajalla persoonallinen kokemus.

Hankkeen aikana pyrimme parantamaan yrittäjien markkinointi- ja myyntiosaamista ja myös ottamaan yrityksissä käyttöön uusia, digitaalisia markkinointikanavia. Oli hieno huomata, että kivijaloissa aloitettiin mm. uusien digikanavien luova käyttö markkinoinnissa. Osa yrityksistä paransi verkkosivujensa ja hakukonenäkyvyyden perusasioita, osa aloitti maksulliset Facebook-mainontakokeilut, osa kehitti kanta-asiakkailleen sähköpostimarkkinointikanavan ja mm. verkkokauppoja perustettiin.

Mieti paikallisesti

On hieno ollut myös huomata, että eri hankepaikkakuntien asukkaat ovat kiinnostuneita ja keskustelua sekä huolta kivijalkayrittäjyyden haasteista on noussut mm. eri some-kanavissa. Usein, me kuluttajina, toivomme erilaisia yrityksiä, parempia palveluita, laajempaa valikoimaa jne. paikkakunnille. Nämä ovat tärkeitä signaaleja kauppiaille ja kaupungin elinkeinotoimijoille. On kuitenkin tärkeä myös miettiä, miten omaa kulutusta suuntamme. Pienistä puroistakin voi kasvaa iso joki. Paikkakunnan putiikit eivät pysty jatkamaan, jos tarpeeksi euroja ei kilahda kassaan.

Käykää siis tutustumassa paikallisiin liikkeisiin, yrittäjiin. Menkää kävelylle, kurkkikaa näyteikkunoita. Surffailkaa verkossa myös paikallisesti. Osallistukaa yrittäjien yhteisiin markkinatapahtumiin.

Verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys

Hankepaikkakunnilla vallitsee yritysten, kaupungin elinkeinotoimijoiden ja kehittäjien välillä hyvät suhteet. Yhteistyön voiman merkitys tunnistetaan Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Hienoja, asiakkaita palkitsevia ja elämyksiä tuottavia tapahtumia järjestetään säännöllisesti. Tällaista toimintaa kaivataan ja panoksia jatkokehittämiseen kannattaa laittaa. Yhteistyötä tehdään myös verkossa. Luovia, yhteisiä verkkoratkaisuja kauppiaille on hankepaikkakunnilla olemassa ja rakenteilla.

Tulevaisuus

Teknologia kehittyy vääjäämättä. Kivijalassa pitää olla jatkuvasti hereillä. Uusia ratkaisuja mm. myymäläteknologiassa, ostamisen helppoudessa, logistiikassa, markkinointi- ja sijaintiteknologiassa on jatkuvasti kehitteillä. Kaikki uudet ratkaisut eivät oletusarvoisesti aina ole kalliita. Myös pienet toimijat voivat hyötyä uusien teknologioiden luomista mahdollisuuksista.

Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys tulevaisuudessa korostuu. Yrittäjät, kaupunkien elinkeinotoimet ja –kehittäjät ovat omilla hankepaikkakunnilla mielestäni tehneet todella hyvää työtä. Pitäisikö verkostoja laajentaa paikkakuntien välille? Miten voitaisiin ottaa kolmas sektori kehittämiseen mukaan? Tapahtumia ja elämyksiä vaaditaan – voitaisiinko hyödyntää esim. kulttuuri- ja urheilutoimijoita tässä, siten että sekä kauppa että yhdistykset voittaisivat?

Kivijalkayrittäjät ovat 24/7 kiinni työssään ja kehityksen seuraamiselle ja verkostoitumistoimille ei aina tunnu riittävän aikaa. Kaupunkikehittäjien ja meidän oppilaitosten on pidettävä alueidemme puolia ja myös tulevaisuudessa kehittää yrittäjiemme osaamisen tasoa. Ammattikorkeakoulun yksi päätehtävistä on alueellisen kehittämisen edistäminen. Tällä hetkellä olemme SAMKissa hakemassa uusia yhteistyökumppaneita, jotta jatkossakin voimme tarjota kehittämistyökaluja tulevaisuuteen.

Vuoden 2018 kivijalkayrittäjät

Hankkeen aikana palkitsimme vuoden kivijalkayrittäjät. Yhteistyössä kaupunkien elinkeinotoimien sekä Huittisten, Kankaanpään ja Uudenkaupungin yrittäjäjärjestöjen ja Loimaan Kauppa ja Palvelut Yhdistys ry:n kanssa. Toivottavasti tästä tulee kaupunkeihin perinne!

Vuoden 2018 kivijalkayrittäjät:
Huittinen – Artemiia
Kankaanpää – Kankaanpään Laki ja Kiinteistö
Loimaa – Loimaan 2. Hirvikosken apteekki ja Kauneushoitola Sabrina
Uusikaupunki – Kenkäkauppa Alina

Lue lisää...

Projektipäällikkö Mikko Lehtonen
129
Yrityksiä
360
Digipresenssi-tutkimusyrityksiä
46
Valmennuksia
22
Mediaosumia

Yrityksiä kehittämistoimissa mukana:
Huittinen: 39 kpl  •  Kankaanpää: 27 kpl  •  Loimaa: 21 kpl  •  Uusikaupunki: 42 kpl  •  Yhteensä: 129 kpl

Tutkimuksissa mukana (digipresenssi + mystery shopping):
Huittinen: 91 kpl   •  Kankaanpää (hankeyritykset + Loimaan kauppalan yritykset): 120 kpl  •  Loimaa: 112 kpl   •  Uusikaupunki: 37 kpl  •  Yhteensä: 360 yritystä

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Kiitos!

Haluan kiittää kaikkia projektimme yhteistyökumppaneita, kaupunkien, kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen edustajia sekä opiskelijoitamme ja hankehenkilöstöämme. Ilman yhteistyötä, ei tule tuloksia!

Ennen kaikkea suuret kiitokset yli sadalle kivijalkatoimijalle. Oli upeaa saada tutustua eri alueiden erilaisiin persooniin! Ilokseni huomasin, että suuri osa teistä sai uutta oppia valmennuksista ja otitte hienosti erilaisia työkaluja ja toimintatapoja haltuunne. Nähdään kivijalassa!

Mikko Lehtonen, projektipäällikkö, SAMK