Loading…

"Hienoa, että kivijalkayritysten tarpeita huomioidaan. Verkostoituminen ja matalan kynnyksen kouluttautuminen on yrittäjille erittäin tärkeää."

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]

Vinkkejä kivijalkayrityksen digitaaliseen markkinointiin

lkka Kauppinen koulutti hankkeen Digijalka Kuntoon! –kokonaisuutta. Ilkka on monialayrittäjä ja superdigiosaaja.

Ilkka on tunnettu konsultoinneissaan käytännönläheisyydestään. Konsultoinneissa kehitetään organisaation internetmarkkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä tai brändäämistä.

Katso Ilkan vinkit kivijalkayrittäjälle digitaalisesta markkinoinnista.

www.ilkkakauppinen.com

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Kolme vinkkiä kiviljalkamyymälän internetmarkkinointiin!

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Kivijalkayrittäjä, perusta verkkokauppa!

[siteorigin_widget class=”Rocked_Testimonials”][/siteorigin_widget]

Käytännönläheisistä koulutuksista hyviä vinkkejä businekseen

Heikki Hakala toimii Huittisten Kiviniityllä asiakaspavelupäällikkönä. Hän osallistui Kivijalka Kuntoon! -hankkeen koulutuksista Sponsoroinnista kumppanuuteen -iltaan Kankaanpäässä, verkkokauppa sekä Facebook- ja sähköpostimainonta -valmennuksiin.

– Ensimmäinen asia mikä tulee mieleen on pieni ihmetys. Omalla paikkakunnalla on ollut veloituksetta aivan mahtavia ja käytännönläheisiä valmennuksia.  Olen ollut tyytyväinen sisältöihin sekä kouluttajiin ja mikä positiivista, kaikki halukkaat ovat päässeet aina mukaan. Mielestäni kivijalkayritykset ovatkin lähteneet hyvin mukaan ja monelle muullekin alueen yrittäjälle olisi varmasti tehnyt hyvää käydä kuuntelemassa edes jokin osa-alue. Jokaisesta koulutuksesta on jäänyt jotain mieleen ja päivittäiseen käyttöön on myös toimenpiteitä tullut jo otettua. Muistiinpanot huutavat huomiota pöydän kulmalla!

Muille kivijalkayrittäjille Heikki vinkkaa, että ehdottomasti kannattaa osallistua koulutuksiin, joita kivijalkayrittäjille alueellisesti tarjotaan.

– Vaikka aiheen ei välttämättä uskoisi koskevan itseään tai luulee asioiden olevan omalta osaltaan kunnossa, niin aina tulee opittua uutta. Vanhat kaavat kangistaa ja helposti uskoo tuntevansa omat asiakkaat ja heidän tarpeensa. Kun itseään herättelee katsomaan asioita uudelta kantilta, löytyy paljon pieniä asioita joita muuttamalla voi omaa palveluaan parantaa aivan toisiin mittakaavoihin. Kaikki muutokset eivät maksa maltaita, suurin osa ei maksa mitään. Kysymys on enemmänkin siitä kenen kannalta asioita ajattelee, itsensä vai asiakkaan.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Heikki Hakala viimeistelee parhaillaan Kiviniityn verkkokauppapalvelua.

Opiskelijat mukana hankkeen toteutuksessa

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Toukokuussa 2018 yksitoista Satakunnan ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijaa suoritti projektityönä haamuasiointia (mystery shopping) Kivijalka Kuntoon! -paikkakunnilla.

Haamuasiointia kivijalkayrityksissä

Asiakaspalvelun lisäksi opiskelijoiden havainnoinnin kohteina olivat myös näyteikkunat, myymälän visuaalinen ilme sekä tuote-/palveluvalikoima. Mystery shoppaajien tarkoitus ei ollut poimia virheitä yritysten toiminnasta, vaan koota tietoa asiakaspalvelun ja toiminnan laadusta.

Asiakaspalvelukokemus koettiin miellyttävänä ja asiantuntevana. Myyjät kuuntelivat, mitä asiakas halusi sekä esittelivät tuotteitaan asiantuntevasti. Oheisviestintä koettiin myös tärkeäksi, usein jopa tärkeämmäksi kuin sanallinen viestintä. Asiakkaan huomioiminen vaikuttaa palvelukokemukseen, vaikka varsinaista palvelua ei tapahtuisikaan.

Opiskelijoiden kokemukset

”Projekti oli erinomainen mahdollisuus tutustua haamuasiointiin tutkimusmenetelmänä, sillä itse asioinnin lisäksi saimme mahdollisuuden myös tutkimuslomakkeen suunnitteluun. Näin muodostui kokonaisvaltainen näkemys tutkimuksen eri vaiheista ja hyödyistä asiakasyrityksille, sekä myös yritysten palvelun laadusta ja vetovoimaisuudesta.”

” Toivottavasti havainnoimani tulokset antavat yrityksille mahdollisuuden parantaa toimintaa, jos on parannettavaa, sekä huomioida poikkeavia asioita.”

”Tehtävä oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Se antoi mahdollisuuden tutustua aikaisemmin tuntemattomiin liikkeisiin ja myös syvällisemmin asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun laatuun.”

”Kotisivut kuntoon ja visuaalisuutta lisää peliin!”

Lue koko juttu Mystery Shoppingista Kivijalka Kuntoon! -blogista!

Kivijalkaa tutkittuna

Ylemmän AMK-tutkinnon (Johtaminen ja palveluliiketoiminta) opiskelija, Kankaanpään elinkeinotoimessa työskentelevä Mari Raukola tutki opinnäytetyönään hankepaikkakuntien kivijalkayritysten ns. digipresenssiä eli miten yritykset toimivat mm. kotisivujensa, hakukonenäkyvyyden, somemarkkinoinnin yms. suhteen. Tulosten toivotaan edesauttavan yrittäjiä oman toimintansa kehittämisessä edelleenkin ja toiveena on, että alueille saataisiin yritysryhmähankkeita yrittäjien arjen ja taloudellisten panosten helpottamiseksi.

Lue lisää digipresenssitutkimuksesta Kivijalka kuntoon! -blogista. Blogista löydät myös videot tutkimustuloksista.

Klikkaamalla kuvaa pääset suoraan tutkimustuloksiin (pdf).

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

Projektipäällikön terveiset

Kaikkien tuntemista kivijalkakaupan haasteista ja ongelmista huolimatta, nykytutkimukset kertovat, että millenniaalit ja myös 2000-luvun alussa syntyneet eivät ole kivijalkaa hylkäämässä. Tutkimusten mukaan kivijalalla tulee olemaan jopa lisääntyvässä määrin roolia heidän ostokäyttäytymisessään. Menestyksen avaimet ovat uuden teknologian hyödyntämisessä ja persoonallisemman kokemuksen tarjoamisessa asiakkaalle. Kehityksessä on pysyttävä mukana. Markkinointia on tehtävä luovasti, kohderyhmä entistä tarkemmin tuntien. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat myös keskiössä.

Enää ei voi pelkästään odottaa, että asiakas ”putkahtaa” liikkeeseen, vaan eri kanavia käyttäen tuottaa kuluttajalla persoonallinen kokemus.

Hankkeen aikana pyrimme parantamaan yrittäjien markkinointi- ja myyntiosaamista ja myös ottamaan yrityksissä käyttöön uusia, digitaalisia markkinointikanavia. Oli hieno huomata, että kivijaloissa aloitettiin mm. uusien digikanavien luova käyttö markkinoinnissa. Osa yrityksistä paransi verkkosivujensa ja hakukonenäkyvyyden perusasioita, osa aloitti maksulliset Facebook-mainontakokeilut, osa kehitti kanta-asiakkailleen sähköpostimarkkinointikanavan ja mm. verkkokauppoja perustettiin.

[siteorigin_widget class=”WidgetAccordions”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Rocked_Facts”][/siteorigin_widget]
Yrityksiä kehittämistoimissa mukana:
Huittinen: 39 kpl  •  Kankaanpää: 27 kpl  •  Loimaa: 21 kpl  •  Uusikaupunki: 42 kpl  •  Yhteensä: 129 kpl

Tutkimuksissa mukana (digipresenssi + mystery shopping):
Huittinen: 91 kpl   •  Kankaanpää (hankeyritykset + Loimaan kauppalan yritykset): 120 kpl  •  Loimaa: 112 kpl   •  Uusikaupunki: 37 kpl  •  Yhteensä: 360 yritystä

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Kiitos!

Haluan kiittää kaikkia projektimme yhteistyökumppaneita, kaupunkien, kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen edustajia sekä opiskelijoitamme ja hankehenkilöstöämme. Ilman yhteistyötä, ei tule tuloksia!

Ennen kaikkea suuret kiitokset yli sadalle kivijalkatoimijalle. Oli upeaa saada tutustua eri alueiden erilaisiin persooniin! Ilokseni huomasin, että suuri osa teistä sai uutta oppia valmennuksista ja otitte hienosti erilaisia työkaluja ja toimintatapoja haltuunne. Nähdään kivijalassa!

Mikko Lehtonen, projektipäällikkö, SAMK